Хто вони, жінки з родоводу Ісуса Христа?

Родовід- це походження та родинні зв’язки людини або сім’ї. Родовід- це історія роду, родини, сім’ї, людини.

В той же самий час родовід – це життя, епоха із своєю релігією, культурою, традиціями виражена в історії однієї родини.

В родоводі Ісуса Христа євангелист Матвій (Матв 1:1-16) робить неординарну і цікаву річ, яку ми не знайдемо більше ніде в Біблії. Він включає в родовід Ісуса 5 (п`ять) жінок. Зазвичай жінок в родовід не включали. Тому ця подія незвична і непересічна, єдина в свому роді як в давньоєврейській культурі так і для цілого тогочасного близького сходу. Хто вони, жінки із родоводу Ісуса Христа? І чому, за які заслуги їхні імена вписані в найціннішу книгу людства?

“Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового: Авраам породив Ісака, а Ісак породив Якова, а Яків породив Юду й братів його. Юда ж породив Фареса та Зару від Тамари. Фарес же породив Есрома, а Есром породив Арама. А Арам породив Амінадава, Амінадав же породив Наассона, а Наассон породив Салмона. Салмон же породив Вооза від Рахави, а Вооз породив Йовіда від Рути, Йовід же породив Єссея. А Єссей породив царя Давида, Давид же породив Соломона від Урієвої. Соломон же породив Ровоама, а Ровоам породив Авію, а Авія породив Асафа. Асаф же породив Йосафата, а Йосафат породив Йорама, Йорам же породив Озію. Озія ж породив Йоатама, а Йоатам породив Ахаза, Ахаз же породив Єзекію. А Єзекія породив Манасію, Манасія ж породив Амоса, а Амос породив Йосію. Йосія ж породив Йоякима, Йояким породив Єхонію й братів його за вавилонського переселення. А по вавилонськім переселенні Єхонія породив Салатіїля, а Салатіїль породив Зоровавеля. Зоровавель же породив Авіюда, а Авіюд породив Еліякима, а Еліяким породив Азора. Азор же породив Садока, а Садок породив Ахіма, а Ахім породив Еліюда. Еліюд же породив Елеазара, а Елеазар породив Маттана, а Маттан породив Якова. А Яків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус, званий Христос.”

‭‭Вiд Матвiя‬ ‭1:1-16‬

Тамара– невістка Юди, одного із синів Якова. За переданням була дочкою священника. Тамара дружина Ера- первородного сина Юди, після його смерті дружина Онана, другого сина Юди. Залишившись вдруге вдовою обманула Юду і зійшовшись з ним народила йому двох синів Фареса та Зару…

Бут 38

Рахава (Раав) –

Єрихонська блудниця, відома тим, що заховала єврейських розвідників посланих Ісусом Навином. Згадується в посланні до Євреїв як герой віри.

Іс Н 2:1-13. Євр 11:31

Рут- моавітянка, невістка Елімелех і Ноомі. Після смерті чоловіка вернулась із Ноомі в Вифлеєм де вийшла заміж за Вооза і стала прабабусею Давида.

Рут 1,4.

Вірсавія (від Урієвої) – дружина Урії, воїна Давида, з якою згрішив Давид. Після смерті чоловіка стає дружиною Давида, царя Ізраїля. Думаю Євангелист Матвій знав її ім’я, але в родовід Ісуса вона входить під іменем свого першого чоловіка (від Урієвої).

2Сам 11:1-27

Марія– діва Марія, благочестива і побожна дівчина, яка знайшла милість і благодать в Господа

Лук 1:26-38

Жінки – всі вони різні по соціальному положенню, по національності, по рівню життя… Тамара– грішить з Юдою, Раав– блудниця в Єрихоні, Руф– моавітянка, а значить під особливим прокляттям (Повт Закону 23:4-5) Вірсавія- асоціюється з падінням Давида, Марія– тільки вона побожна благочестива дівчина…

Читаючи ці імена розумію, що Бог поступає «не так як люди». Вибирає не «тих кого треба» вибрати з бездоганною репутацією і благочестивим виглядом. Він – Бог і Він вибирає тих, кого хоче Сам, поступає згідно тільки Йому відомими планами і мотивами, дивиться на серце людини…

Можемо сказати що ці п`ять жінок, так як п`ять ґанків в купальні Віфезда (Ів 5:2) символізують п`ять населених континентів на планеті земля. І кожний із живучих на землі може прийти до Христа, не залежно від соціального положення, національності, роду заняття і рівнем гріха. Це звичайно символи, але це і є істина. Не має значення, що ти зробив, скільки грішив чи жив праведно всі люди мають потребу в Ісусі Христі і мають можливість прийти до Христа, спастися через жертву Ісуса Христа. Для цього і народився Ісус Христос, для спасіння своїх людей від їхніх гріхів… Матв 1:21.

-V

Advertisement

One thought on “Хто вони, жінки з родоводу Ісуса Христа?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s